BRAVIS slovakia s.r.o
cenník
Solárny panel je certifikovaný CE


tvorba web stranok
Copyright © BRAVIS slovakia s.r.o  |   tvorba web stranok
Na stiahnutie : Cenník
Solárny panel je vyrobený v EU
Solárnych panelov aj na splatky
p.č. Komponenty
Cena v €
Cena v SK
1 Slnečný kolektor Sunny Ray s absorb. TITAN 1000x2000nn 1 ks 533,26 16065,-
2a Kompletné uchytenie oceľového hliníkové na šikmú strechu 45 stupňovú,
Krytina/ škridla, šindel – na jeden kus kolektora
73,1553 2 203,88,-
2b Nosníky kolektorov na rovnú strechu/rovnú plochu/ oceľovo hliníkové, kompletné, sklon kolektora podľa požiadavky na 1.cks kolektora 158,5955
4 777,85,-
2c (bez ukotvenia k streche, pod.) každý ďalší kus kolektora naviac 79,5939 2 397,85,-
3 Potrubie CU 18x1 s izoláciou Aeroflex hrúbka steny 4,6471€/m 140,Sk/m spolu za 1bm
Množstvo je dané od vzdialeností kolektorov k bojleru
11,0602
333,20,-
4a Šrobovacie spojky a kolienka Cu potrubia 1 ks
Spotreba individuálna, podľa zložitosti Cu armatúr / predpoklad 12 ks/.
Prípade lacnejšia možnosť spoje letovať
5,1350
154,70,-
4b Cín tavné rozmedzie 230-250°C 250g 8,2951 249,90,-
4c Pasta na cínovanie AMASAN 250g 14,2202 428,40,-
5 Cirkulačná jednotka: obsahuje armatúru s čerpadlom a jeho dvoma guľovými ventilmi, napr./vyp.ventil, tlakomer do 6 Bar, blokovacia klapka samocirkulácie, 3/4ukončenie pre pripojenie expanzomatu, poistný solárny ventil.
Na systéme sa používa 1 ks.
197,5038 5 950,-
6 Autom. odvzdušnený solárny ventil s armatúrou.
Na systéme sa používa 1 ks na výstupce z kolektorov.
42,2658
1 273,30,-
7 Odplynovač
Na systéme sa používa 1 ks.
39,5007
1 190,-
8 Vlnovcové kompenzačné antikorové. Prepojenie medzi kolektormi
1 ks hustota vlny 4/10mm, celková dĺžka 80mm
Medzi každý kolektor sa inštalujú 2 ks.
7,9001
238,-
9 Vlnovcová antikorová hadica s koncovkami 0.5m.
Používajú sa na pružné pripojenie expanzomatu a vstupu a výstupu do kolektorov spolu 3 ks.
10,2701
309,40,-
10 Expanzomat solat                                                                   12 L
                                                                                             18 L
                                                                                             25 L

Veľkosť sa určuje podľa objemu solárneho systému t.j. kolektory 1ks = 1L, 1m Cu trubky 18x1 = 2,0L a výmenník bojlera ?L podľa typu, spočítaný objem sa násobí (x)2 to je minimálna potrebná veľkosť expanzomatu.
71,1014
79,0014
94,8018

2 142,-
2 380,-
2 856,-

11 Digitálne riadenie CAMAC neustále automatický zobrazuje aktuálne teploty.
Na systéme sa používa 1 ks.


Jeden riadený okruh  CAMAC SR1                                           2 čidlá
Dva riadené okruhy   CAMAC SR2                                           3 čidlá
Tri riadené okruhy     CAMAC SR3                                           4 čidlá177,7533
161,9531
197,50385 355,-
4 879,-
5 950,-
12 Bojler
                                                                                             200L 3-valentný
                                                                                             200L 1-valentný
                                                                                             300L 3-valentný

509,8363
395,0076
611,5113

15 359,33,-
11 900,-
18 422,39,-
13 KOLEKTON P SUPER, 10 l, nemrznúca zmes s vysokou životnosťou až 10 rokov, odolná od -32 do 300°C. Jej množstvo je dané objemom solárneho systému. 4,75
143,-
CENOVÁ PONUKA solárnych dielcov potrebných k zostave solárneho systému podľa vlastnej potreby.
Bežne sa počíta na každých 100 litrov objemu bojlera jeden solárny panel.